Layering

LAYERING

HUR FUNGERAR LAYERING?

Att kombinera parfymer låter kanske komplicerat, men det är det inte. Föreställ dig yin och yang. Det handlar om balans och personliga preferenser.

Ingen dag är den andra lik – faktum är att inte ens samma dag är sig själv lik. Vi är glada, arga, trötta och uppspelta. Vi lever i en ständig ström av känslor, händelser och situationer. Med layering kan du skapa den doft som passar dig bäst för stunden.

Varje doft fungerar även utmärkt var för sig, så redan att börja med har du en fantastisk palett av dofter från fräscha, krispiga till djupa, varma eller blommiga.

EN FAVORITKOMBINATION ÄR: